Szczegóły ogłoszenia

KA-2/088/2014

"Wymiana instalacji elektrycznej w budynku 10-25 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie - etap I"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 20,2 2014.06.06 294

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana ) doc 5,1 2014.06.11 290

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 163,0 2014.06.06 450

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 54,5 2014.06.06 453
Opis przedmiotu zamówienia zip 7712,5 2014.06.06 488
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 33,0 2014.06.06 457
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień doc 27,5 2014.06.06 451
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2014.06.06 450
Projekt umowy doc 170,0 2014.06.06 457
Wykaz osob doc 35,5 2014.06.06 445
Wykaz robót budowlanych doc 35,0 2014.06.06 449
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów doc 29,0 2014.06.06 450

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 42,0 2014.06.11 385
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - 2 doc 27,0 2014.06.17 272
Zestawienie materiałów - NOWE pdf 1355,4 2014.06.17 419

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 31,5 2014.06.12 267
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -2 doc 33,5 2014.06.12 286
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -3 doc 33,5 2014.06.17 283

Pobierz wszystkie dokumenty