Szczegóły ogłoszenia

KA-2/088/2014

"Wymiana instalacji elektrycznej w budynku 10-25 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie - etap I"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 20,2 2014.06.06 287

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana ) doc 5,1 2014.06.11 285

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 163,0 2014.06.06 443

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 54,5 2014.06.06 448
Opis przedmiotu zamówienia zip 7712,5 2014.06.06 482
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 33,0 2014.06.06 452
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień doc 27,5 2014.06.06 445
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2014.06.06 444
Projekt umowy doc 170,0 2014.06.06 452
Wykaz osob doc 35,5 2014.06.06 440
Wykaz robót budowlanych doc 35,0 2014.06.06 444
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów doc 29,0 2014.06.06 444

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 42,0 2014.06.11 380
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - 2 doc 27,0 2014.06.17 267
Zestawienie materiałów - NOWE pdf 1355,4 2014.06.17 414

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 31,5 2014.06.12 262
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -2 doc 33,5 2014.06.12 280
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -3 doc 33,5 2014.06.17 277

Pobierz wszystkie dokumenty