Szczegóły ogłoszenia

KA-2/146/2014

"Przeprowadzenie kursu komputerowego ChemCAD dla studentów WIiTCH kierunku zamawianego technologia chemiczna w ramach realizacji projektu POKL Technolog Chemiczny-Inżynier Przyszłości"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 52,0 2014.09.25 288

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 225,5 2014.09.25 279

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 153,5 2014.09.25 316
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 33,0 2014.09.25 305
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2014.09.25 303
Projekt umowy doc 167,5 2014.09.25 308
Szczególowy opis przedmiotu zamówienia doc 142,0 2014.09.25 300
Wykaz osób doc 33,0 2014.09.25 304
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów doc 28,5 2014.09.25 308

Pobierz wszystkie dokumenty