Szczegóły ogłoszenia

KA-2/156/2014

"Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej w 2015 r."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamowieniu doc 55,0 2014.12.05 366

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 148,5 2014.12.05 447

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 51,5 2014.12.05 493
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 33,5 2014.12.05 476
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2014.12.05 509
Projekt umowy doc 64,5 2014.12.05 486
Wykaz dostaw lub usług doc 34,0 2014.12.05 469
Załącznik nr 1 do SIWZ -formularz cenowy xlsx 40,3 2014.12.05 501
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów doc 28,5 2014.12.05 454

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 1333,0 2014.12.12 410
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 18.12.2014. doc 478,5 2014.12.18 325

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i modyfikacja SIWZ doc 1164,5 2014.12.12 404
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ, zmiany w SIWZ doc 50,5 2014.12.17 362

Pobierz wszystkie dokumenty