Szczegóły ogłoszenia

KA-2/156/2014

"Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej w 2015 r."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamowieniu doc 55,0 2014.12.05 372

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 148,5 2014.12.05 454

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 51,5 2014.12.05 500
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 33,5 2014.12.05 484
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2014.12.05 515
Projekt umowy doc 64,5 2014.12.05 492
Wykaz dostaw lub usług doc 34,0 2014.12.05 474
Załącznik nr 1 do SIWZ -formularz cenowy xlsx 40,3 2014.12.05 509
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów doc 28,5 2014.12.05 461

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 1333,0 2014.12.12 416
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 18.12.2014. doc 478,5 2014.12.18 330

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i modyfikacja SIWZ doc 1164,5 2014.12.12 411
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ, zmiany w SIWZ doc 50,5 2014.12.17 368

Pobierz wszystkie dokumenty