Szczegóły ogłoszenia

K-9.271.3.2015

"Budowa ulic Leśna i Przeskok wraz z kanalizacją deszczową w Ostrowi Mazowieckiej"

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 20,7 2015.02.20 452

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 176,5 2015.02.20 437

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja Przeskok Leśna zip 10315,4 2015.02.20 523
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2015.02.20 446
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 47,0 2015.02.20 499
Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach doc 27,0 2015.02.20 488
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2015.02.20 489
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 36,0 2015.02.20 484
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych doc 38,5 2015.02.20 482
Wykaz osób doc 35,0 2015.02.20 479
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2015.02.20 462
Wzór oferty na roboty budowlane doc 46,5 2015.02.20 468
Wzór umowy na roboty budowlane doc 118,0 2015.02.20 458

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 28,5 2015.03.03 419

Pobierz wszystkie dokumenty