Szczegóły ogłoszenia

K-9.271.3.2015

"Budowa ulic Leśna i Przeskok wraz z kanalizacją deszczową w Ostrowi Mazowieckiej"

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 20,7 2015.02.20 501

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 176,5 2015.02.20 472

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja Przeskok Leśna zip 10315,4 2015.02.20 578
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2015.02.20 499
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 47,0 2015.02.20 554
Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach doc 27,0 2015.02.20 545
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2015.02.20 545
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 36,0 2015.02.20 532
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych doc 38,5 2015.02.20 534
Wykaz osób doc 35,0 2015.02.20 531
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2015.02.20 514
Wzór oferty na roboty budowlane doc 46,5 2015.02.20 528
Wzór umowy na roboty budowlane doc 118,0 2015.02.20 509

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 28,5 2015.03.03 472

Pobierz wszystkie dokumenty