Szczegóły ogłoszenia

K-9.271.7.2015

"Budowa ul. Wiosennej w Ostrowi Mazowieckiej"

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 19,1 2015.02.20 463

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona Wiosenna doc 174,0 2015.02.20 442

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja Wiosenna zip 11234,1 2015.02.20 593
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2015.02.20 511
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 47,0 2015.02.20 473
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2015.02.20 466
Oświadczenie o uprawnieniach doc 27,0 2015.02.20 497
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 36,0 2015.02.20 486
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych Inwestycje doc 38,5 2015.02.20 472
Wykaz osób doc 34,5 2015.02.20 455
Wzór oferty na roboty budowlane doc 44,5 2015.02.20 501
Wzór umowy na roboty budowlane Wiosenna doc 117,0 2015.02.20 481

Pobierz wszystkie dokumenty