Szczegóły ogłoszenia

K-9.271.7.2015

"Budowa ul. Wiosennej w Ostrowi Mazowieckiej"

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 19,1 2015.02.20 510

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona Wiosenna doc 174,0 2015.02.20 470

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja Wiosenna zip 11234,1 2015.02.20 645
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2015.02.20 566
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 47,0 2015.02.20 522
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2015.02.20 523
Oświadczenie o uprawnieniach doc 27,0 2015.02.20 546
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 36,0 2015.02.20 536
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych Inwestycje doc 38,5 2015.02.20 521
Wykaz osób doc 34,5 2015.02.20 502
Wzór oferty na roboty budowlane doc 44,5 2015.02.20 553
Wzór umowy na roboty budowlane Wiosenna doc 117,0 2015.02.20 529

Pobierz wszystkie dokumenty