Szczegóły ogłoszenia

KA-2/042/2015

"Sukcesywna dostawa gadżetów promocyjnych dla Działu Promocji Politechniki Krakowskiej "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 11,6 2015.04.08 299

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 134,5 2015.04.08 290

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 50,0 2015.04.08 329
Kalkulacja ceny oferty doc 38,0 2015.04.08 322
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 32,5 2015.04.08 330
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2015.04.08 347
Projekt umowy doc 72,5 2015.04.08 312
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 329,0 2015.04.08 345

Pobierz wszystkie dokumenty