Szczegóły ogłoszenia

KA-2/042/2015

"Sukcesywna dostawa gadżetów promocyjnych dla Działu Promocji Politechniki Krakowskiej "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 11,6 2015.04.08 306

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 134,5 2015.04.08 295

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 50,0 2015.04.08 335
Kalkulacja ceny oferty doc 38,0 2015.04.08 328
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 32,5 2015.04.08 335
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2015.04.08 353
Projekt umowy doc 72,5 2015.04.08 317
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 329,0 2015.04.08 352

Pobierz wszystkie dokumenty