Szczegóły ogłoszenia

K-9.271.10.2015

"Budowa ul. Sucharskiego w Ostrowi Maz."

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 20,5 2015.05.05 531

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 180,5 2015.05.05 412

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja Sucharskiego zip 31562,7 2015.05.05 551
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2015.05.05 493
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 47,0 2015.05.05 486
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2015.05.05 494
Oświadczenie o uprawnieniach doc 26,5 2015.05.05 494
Umowa o roboty budowlane WZÓR Sucharskiego doc 120,5 2015.05.05 516
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 36,0 2015.05.05 492
Wykaz osób doc 34,0 2015.05.05 524
Wzór oferty na roboty budowlane doc 44,5 2015.05.05 524

Pobierz wszystkie dokumenty