Szczegóły ogłoszenia

K-9.271.10.2015

"Budowa ul. Sucharskiego w Ostrowi Maz."

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 20,5 2015.05.05 447

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 180,5 2015.05.05 375

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja Sucharskiego zip 31562,7 2015.05.05 497
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2015.05.05 432
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 47,0 2015.05.05 421
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2015.05.05 439
Oświadczenie o uprawnieniach doc 26,5 2015.05.05 441
Umowa o roboty budowlane WZÓR Sucharskiego doc 120,5 2015.05.05 446
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 36,0 2015.05.05 427
Wykaz osób doc 34,0 2015.05.05 468
Wzór oferty na roboty budowlane doc 44,5 2015.05.05 462

Pobierz wszystkie dokumenty