Szczegóły ogłoszenia

K-9.271.11.2015

"Budowa ul. Sztarka w Ostrowi Maz."

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 20,2 2015.05.05 453

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 174,5 2015.05.05 377

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja Sztarka zip 21033,3 2015.05.05 515
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2015.05.05 475
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 47,0 2015.05.05 449
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2015.05.05 452
Oświadczenie o uprawnieniach doc 26,5 2015.05.05 442
Umowa o roboty budowlane WZÓR Sztarka doc 120,0 2015.05.05 430
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 36,5 2015.05.05 477
Wykaz osób doc 34,0 2015.05.05 430
Wzór oferty na roboty budowlane doc 43,5 2015.05.05 470

Pobierz wszystkie dokumenty