Szczegóły ogłoszenia

K-9.271.11.2015

"Budowa ul. Sztarka w Ostrowi Maz."

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 20,2 2015.05.05 403

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 174,5 2015.05.05 341

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja Sztarka zip 21033,3 2015.05.05 462
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2015.05.05 414
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 47,0 2015.05.05 389
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2015.05.05 390
Oświadczenie o uprawnieniach doc 26,5 2015.05.05 380
Umowa o roboty budowlane WZÓR Sztarka doc 120,0 2015.05.05 384
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 36,5 2015.05.05 419
Wykaz osób doc 34,0 2015.05.05 372
Wzór oferty na roboty budowlane doc 43,5 2015.05.05 403

Pobierz wszystkie dokumenty