Szczegóły ogłoszenia

KA-2/055/2015

"Dostawa sprzętu AGD i RTV dla Centrum Sportu i Rekreacji oraz Domów Studenckich Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 64,0 2015.05.11 263

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Unieważnienie zadania nr 3 doc 31,0 2015.06.18 361

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 158,5 2015.05.11 236

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 52,5 2015.05.11 257
Kalkulacja ceny doc 79,5 2015.05.11 274
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 33,0 2015.05.11 261
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2015.05.11 264
Projekt umowy doc 66,0 2015.05.11 268
Szczególowy opis przedmiotu zamówienia doc 423,5 2015.05.11 318
Wykaz dostaw l doc 36,0 2015.05.11 252
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów doc 29,0 2015.05.11 270

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 35,0 2015.05.15 270
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 28,5 2015.05.19 252

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 27,5 2015.05.15 236
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) doc 27,5 2015.05.19 226
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 26,5 2015.05.15 232
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (2) doc 26,0 2015.05.19 234

Pobierz wszystkie dokumenty