Szczegóły ogłoszenia

KA-2/116/2015

"Budowa hali kortów tenisowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej, CSiR Politechniki Krakowskiej, Al. Jana Pawła II w Krakowie - w formule zaprojektuj i wybuduj"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 25,8 2015.09.29 402

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 201,2 2015.09.29 584

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 27,8 2015.09.29 508
Opis przedmiotu zamówienia zip 1903,0 2015.09.29 566
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 20,9 2015.09.29 484
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień doc 18,7 2015.09.29 476
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 21,2 2015.09.29 480
Projekt umowy doc 207,0 2015.09.29 504
Wykaz osób doc 41,0 2015.09.29 475
Wykaz robót budowlanych i usług doc 38,0 2015.09.29 497
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów doc 20,1 2015.09.29 483

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 840,6 2015.10.09 305
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 pdf 226,4 2015.10.09 293

Pobierz wszystkie dokumenty