Szczegóły ogłoszenia

KA-2/123/2015

"Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz papieru dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej w 2016 r."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 58,0 2015.10.16 227

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 168,0 2015.10.16 370

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy doc 789,5 2015.10.16 543
Formularz ofertowy doc 53,0 2015.10.16 499
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 33,0 2015.10.16 475
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2015.10.16 478
Projekt umowy doc 74,5 2015.10.16 489
Wykaz dostaw doc 35,0 2015.10.16 522
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów doc 34,0 2015.10.16 509

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 27,5 2015.10.20 404

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 23.10.15. doc 325,5 2015.10.23 303
Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ doc 101,0 2015.10.21 310
Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ. doc 34,5 2015.10.21 311

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 23.10.15. doc 27,5 2015.10.23 217
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 27,5 2015.10.20 234
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 26,5 2015.10.20 407
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 23.10.15. doc 26,5 2015.10.23 296

Pobierz wszystkie dokumenty