Szczegóły ogłoszenia

KA-2/123/2015

"Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz papieru dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej w 2016 r."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 58,0 2015.10.16 235

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 168,0 2015.10.16 375

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy doc 789,5 2015.10.16 552
Formularz ofertowy doc 53,0 2015.10.16 509
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 33,0 2015.10.16 486
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2015.10.16 488
Projekt umowy doc 74,5 2015.10.16 494
Wykaz dostaw doc 35,0 2015.10.16 530
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów doc 34,0 2015.10.16 517

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 27,5 2015.10.20 416

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 23.10.15. doc 325,5 2015.10.23 308
Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ doc 101,0 2015.10.21 319
Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ. doc 34,5 2015.10.21 320

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 23.10.15. doc 27,5 2015.10.23 227
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 27,5 2015.10.20 240
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 26,5 2015.10.20 414
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 23.10.15. doc 26,5 2015.10.23 304

Pobierz wszystkie dokumenty