Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.19.2016

"Budowa boiska - lodowiska wraz z zadaszeniem przy ulicy Trębickiego w Ostrowi Mazowieckiej"

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,8 2016.02.26 474

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 4,3 2016.03.04 407
Ogłoszenie UZP (zmiana 2) doc 16,5 2016.03.18 414
Ogłoszenie UZP (zmiana 3) doc 33,5 2016.03.25 383

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona Boisko-Lodowisko_OGŁ doc 192,5 2016.02.26 643

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Boisko - Architektura.zip zip 10152,3 2016.03.25 415
DOKUMENTACJA LODOWISKO - 1 zip 11478,5 2016.02.26 528
DOKUMENTACJA LODOWISKO - 2 zip 6916,7 2016.02.26 745
DOKUMENTACJA LODOWISKO - 3 zip 9445,2 2016.02.26 698
DOKUMENTACJA LODOWISKO - 4 zip 2602,2 2016.02.26 715
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2016.02.26 664
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 47,0 2016.02.26 677
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2016.02.26 656
Oświadczenie o uprawnieniach doc 27,5 2016.02.26 679
Szczegółowe warunki gwarancji pdf 205,3 2016.02.26 723
Umowa o roboty budowlane WZÓR Boisko-lodowisko popr doc 174,0 2016.02.26 670
Wykaz osób doc 35,0 2016.02.26 657
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2016.02.26 656
Wzór oferty na roboty budowlane doc 45,5 2016.02.26 668

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 35,0 2016.03.04 560
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 36,5 2016.03.18 454
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 3 doc 32,0 2016.03.25 395

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 31,0 2016.03.04 623
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 681,0 2016.03.18 483
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 30,5 2016.03.25 402

Pobierz wszystkie dokumenty