Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.19.2016

"Budowa boiska - lodowiska wraz z zadaszeniem przy ulicy Trębickiego w Ostrowi Mazowieckiej"

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,8 2016.02.26 398

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 4,3 2016.03.04 345
Ogłoszenie UZP (zmiana 2) doc 16,5 2016.03.18 348
Ogłoszenie UZP (zmiana 3) doc 33,5 2016.03.25 320

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona Boisko-Lodowisko_OGŁ doc 192,5 2016.02.26 604

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Boisko - Architektura.zip zip 10152,3 2016.03.25 354
DOKUMENTACJA LODOWISKO - 1 zip 11478,5 2016.02.26 457
DOKUMENTACJA LODOWISKO - 2 zip 6916,7 2016.02.26 683
DOKUMENTACJA LODOWISKO - 3 zip 9445,2 2016.02.26 638
DOKUMENTACJA LODOWISKO - 4 zip 2602,2 2016.02.26 656
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2016.02.26 605
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 47,0 2016.02.26 622
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2016.02.26 598
Oświadczenie o uprawnieniach doc 27,5 2016.02.26 620
Szczegółowe warunki gwarancji pdf 205,3 2016.02.26 637
Umowa o roboty budowlane WZÓR Boisko-lodowisko popr doc 174,0 2016.02.26 615
Wykaz osób doc 35,0 2016.02.26 598
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2016.02.26 594
Wzór oferty na roboty budowlane doc 45,5 2016.02.26 607

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 35,0 2016.03.04 494
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 36,5 2016.03.18 400
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 3 doc 32,0 2016.03.25 331

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 31,0 2016.03.04 558
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 681,0 2016.03.18 420
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 30,5 2016.03.25 340

Pobierz wszystkie dokumenty