Szczegóły ogłoszenia

KA-2/025/2016

"Dostawa sprzętu komputerowego oraz projektora dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 251,5 2016.03.16 245

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 391,8 2016.03.16 267

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 115,5 2016.03.16 306
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 33,0 2016.03.16 273
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,5 2016.03.16 265
Projekt umowy pdf 252,4 2016.03.16 270
Szczegółowy opis zamówienia doc 205,0 2016.03.16 360

Pobierz wszystkie dokumenty