Szczegóły ogłoszenia

KA-2/025/2016

"Dostawa sprzętu komputerowego oraz projektora dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 251,5 2016.03.16 252

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 391,8 2016.03.16 273

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 115,5 2016.03.16 311
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 33,0 2016.03.16 280
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,5 2016.03.16 274
Projekt umowy pdf 252,4 2016.03.16 275
Szczegółowy opis zamówienia doc 205,0 2016.03.16 368

Pobierz wszystkie dokumenty