Szczegóły ogłoszenia

KA-2/037/2016

"Remont dachu segment I i IV w budynku Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej ul. Skarżyńskiego 2 w Krakowie"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 22,9 2016.04.15 335

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 57,2 2016.04.15 350

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 28,9 2016.04.15 382
Opis przedmiotu zamówienia zip 758,5 2016.04.15 392
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 20,9 2016.04.15 381
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień doc 19,0 2016.04.15 372
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 23,4 2016.04.15 453
Projekt umowy doc 187,0 2016.04.15 366
Wykaz osób doc 35,0 2016.04.15 362
Wykaz robót budowlanych doc 19,4 2016.04.15 372
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów doc 22,0 2016.04.15 371

Pobierz wszystkie dokumenty