Szczegóły ogłoszenia

KA-2/037/2016

"Remont dachu segment I i IV w budynku Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej ul. Skarżyńskiego 2 w Krakowie"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 22,9 2016.04.15 339

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 57,2 2016.04.15 356

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 28,9 2016.04.15 387
Opis przedmiotu zamówienia zip 758,5 2016.04.15 398
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 20,9 2016.04.15 386
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień doc 19,0 2016.04.15 377
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 23,4 2016.04.15 460
Projekt umowy doc 187,0 2016.04.15 370
Wykaz osób doc 35,0 2016.04.15 366
Wykaz robót budowlanych doc 19,4 2016.04.15 377
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów doc 22,0 2016.04.15 375

Pobierz wszystkie dokumenty