Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.47.2016

"Budowa ulicy Gen. Kukiela w Ostrowi Mazowieckiej o długości 103,0m wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr ew. 168/14, 168/24, 1882/4 i 581 - bez zjazdów bramowych i chodnika."

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 22,3 2016.04.15 327

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 11,1 2016.04.15 324

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona Kukiela doc 178,0 2016.04.15 337

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2016.04.15 400
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 47,0 2016.04.15 419
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2016.04.15 392
Oświadczenie o uprawnieniach doc 27,5 2016.04.15 393
ul. Kukiela dokumentacja zip 28307,4 2016.04.15 417
Umowa o roboty budowlane WZÓR Kukiela doc 124,5 2016.04.15 401
Wykaz osób doc 34,5 2016.04.15 393
Wzór oferty na roboty budowlane doc 46,0 2016.04.15 412

Pobierz wszystkie dokumenty