Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.48.2016

"Rozbudowa ulicy Traugutta od km 0+000 do km 0+276 (kilometraż projektowy) wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr ew. 2972, 2941/1, 3055/2, 5407/8, 2949/1, 2950/1, 2952/1, 2953/1, 2954/1, 2955/1, 2960/1, 2963/1, 2964/1, 3054/1 - bez zjazdów bramowych"

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 24,9 2016.04.15 383

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona Traugutta doc 184,5 2016.04.15 345

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2016.04.15 407
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 47,0 2016.04.15 410
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2016.04.15 430
Oświadczenie o uprawnieniach doc 27,5 2016.04.15 412
ul. Traugutta dokumentacja zip 61818,5 2016.04.15 478
Umowa o roboty budowlane WZÓR Traugutta doc 125,5 2016.04.15 412
Wykaz osób doc 35,5 2016.04.15 403
Wzór oferty na roboty budowlane doc 46,0 2016.04.15 422

Pobierz wszystkie dokumenty