Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.50.2016

"Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia ulicznego w Ostrowi Mazowieckiej w pasie drogowym ulic Bajkowej, Bajecznej, Alladyna - działki o nr ew. 849/1, 848/13, 847/10, 849/29, 856/8, 857/7, 857/13, 856/19 oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej."

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 20,3 2016.04.15 432

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona Oświetlenie doc 159,5 2016.04.15 402

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja zip 51631,5 2016.04.15 490
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2016.04.15 462
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 47,0 2016.04.15 475
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2016.04.15 476
Oświadczenie o uprawnieniach doc 27,5 2016.04.15 463
Umowa o roboty budowlane WZÓR_Oświetlenie doc 125,5 2016.04.15 451
Wykaz osób doc 35,5 2016.04.15 472
Wzór oferty na roboty budowlane doc 45,0 2016.04.15 470

Pobierz wszystkie dokumenty