Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.49.2016

"Wykonanie podbicia fundamentów ścian poprzecznych oraz innych prac remontowych w części dotyczącej klas nr 1, 2, 3 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej"

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 21,8 2016.04.15 277

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 2,6 2016.04.15 341
Ogłoszenie UZP (zmiana 2) doc 2,8 2016.04.29 271

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona SP1 doc 166,0 2016.04.15 380

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja SP1 zip 985,3 2016.04.15 457
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2016.04.15 417
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 46,5 2016.04.15 420
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2016.04.15 434
Oświadczenie o uprawnieniach doc 27,0 2016.04.15 451
Umowa o roboty budowlane WZÓR SP1 doc 123,0 2016.04.15 417
Wykaz osób doc 34,5 2016.04.15 439
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2016.04.15 425
Wzór oferty na roboty budowlane doc 46,5 2016.04.15 454

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 32,5 2016.04.29 302

Pobierz wszystkie dokumenty