Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.49.2016

"Wykonanie podbicia fundamentów ścian poprzecznych oraz innych prac remontowych w części dotyczącej klas nr 1, 2, 3 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej"

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 21,8 2016.04.15 351

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 2,6 2016.04.15 404
Ogłoszenie UZP (zmiana 2) doc 2,8 2016.04.29 341

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona SP1 doc 166,0 2016.04.15 424

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja SP1 zip 985,3 2016.04.15 521
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2016.04.15 482
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 46,5 2016.04.15 486
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2016.04.15 494
Oświadczenie o uprawnieniach doc 27,0 2016.04.15 514
Umowa o roboty budowlane WZÓR SP1 doc 123,0 2016.04.15 489
Wykaz osób doc 34,5 2016.04.15 509
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2016.04.15 489
Wzór oferty na roboty budowlane doc 46,5 2016.04.15 524

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 32,5 2016.04.29 364

Pobierz wszystkie dokumenty