Szczegóły ogłoszenia

KA-2/042/2016

"Dostawa zestawów do rejestracji i analizy obrazu z masztem dla Instytutu L-2 oraz L-3 Politechniki Krakowskiej "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 206,6 2016.05.17 238

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 311,0 2016.05.17 234

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 56,5 2016.05.17 262
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 33,0 2016.05.17 268
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,5 2016.05.17 256
Projekt umowy pdf 215,6 2016.05.17 316
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_Informacja o oferowanym sprzęcie docx 44,3 2016.05.17 292

Pobierz wszystkie dokumenty