Szczegóły ogłoszenia

KA-2/045/2016

"Dedykowane wsparcie techniczne dla dwóch routerów brzegowych FortiGate 1500D"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 336,5 2016.05.17 204

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 466,1 2016.05.17 154

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy-załącznik nr 1 do SIWZ doc 25,7 2016.05.17 225
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-załącznik nr 3 do SIWZ doc 20,3 2016.05.17 195
Oświadczenie o spełnianiu warunków-załącznik nr 2 do SIWZ doc 20,8 2016.05.17 210
Projekt umowy-załącznik nr 4 do SIWZ pdf 448,1 2016.05.17 210
Wykaz dostaw-załącznik nr 5 do SIWZ doc 20,8 2016.05.17 222

Pobierz wszystkie dokumenty