Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.73.2016

"Budowa odcinka ulicy Spacerowej wraz z budową infrastruktury technicznej na działkach nr ew. 2200/13, 1040/11 i 1811 w Ostrowi Mazowieckiej o długości 244,19mb"

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 199,6 2016.06.02 313

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona Spacerowa doc 180,5 2016.06.02 312

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja Spacerowa zip 37887,8 2016.06.02 426
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2016.06.02 392
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 46,5 2016.06.02 346
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2016.06.02 341
Oświadczenie o uprawnieniach doc 28,0 2016.06.02 352
Umowa o roboty budowlane WZÓR Spacerowa doc 125,5 2016.06.02 349
Wykaz osób doc 34,0 2016.06.02 346
Wzór oferty na roboty budowlane doc 46,0 2016.06.02 349

Pobierz wszystkie dokumenty