Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.87.2016

"Udzielenie kredytu długoterminowego"

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 13,0 2016.06.27 327

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona Kredyt doc 144,5 2016.06.27 262

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja zip 2908,2 2016.07.01 322
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2016.06.27 329
Oświadczenie doc 27,0 2016.06.27 328
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 47,0 2016.06.27 315
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2016.06.27 327
Wzór oferty Kredyt 2016 doc 45,5 2016.06.27 335
Zał. Nr2 Istotne_postanowienia_umowy - udzielenie kredytu 2016 doc 49,0 2016.06.27 318
Zał. Nr3 Informacje o Zamawiającym - udzielenie kredytu 2016 doc 61,5 2016.06.27 361

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 29,5 2016.07.01 303
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 34,5 2016.07.01 300

Pobierz wszystkie dokumenty