Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.87.2016

"Udzielenie kredytu długoterminowego"

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 13,0 2016.06.27 257

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona Kredyt doc 144,5 2016.06.27 225

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja zip 2908,2 2016.07.01 265
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2016.06.27 262
Oświadczenie doc 27,0 2016.06.27 261
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 47,0 2016.06.27 253
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2016.06.27 264
Wzór oferty Kredyt 2016 doc 45,5 2016.06.27 270
Zał. Nr2 Istotne_postanowienia_umowy - udzielenie kredytu 2016 doc 49,0 2016.06.27 261
Zał. Nr3 Informacje o Zamawiającym - udzielenie kredytu 2016 doc 61,5 2016.06.27 285

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 29,5 2016.07.01 235
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 34,5 2016.07.01 236

Pobierz wszystkie dokumenty