Szczegóły ogłoszenia

KA-2/067/2016

"Przebudowa hydrantów wewnętrznych ppoż. wraz z instalacjami towarzyszącymi w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych dla budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej budynek W-12 (10-35) przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa hydrantów wewnętrznych ppoż. oraz budowa zbiornika ppoż., WIiTCH, ul. Warszawska 24, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 31,1 2016.07.12 277

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 195,0 2016.07.12 263

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 58,5 2016.07.12 304
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 34,0 2016.07.12 317
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień doc 29,5 2016.07.12 306
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 34,5 2016.07.12 315
Projekt umowy doc 207,5 2016.07.12 313
Wykaz osób doc 35,0 2016.07.12 323
Wykaz robót budowlanych doc 33,5 2016.07.12 305
Załącznik nr 1 do SIWZ zip 30096,0 2016.07.12 326
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów doc 35,0 2016.07.12 330

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 14.07.2016. doc 20,1 2016.07.14 272
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 19.07.2016. pdf 432,1 2016.07.19 249
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 25.07.2016 pdf 603,3 2016.07.25 251

Pobierz wszystkie dokumenty