Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.96.2016

"Budowa kablowych linii energetycznych oświetlenia ulicznego w Ostrowi Mazowieckiej oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczych."

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 22,7 2016.07.26 440

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) OSWIETLENIE 2_ulic doc 159,5 2016.07.26 420

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja zip 61145,3 2016.07.26 474
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2016.07.26 451
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 46,5 2016.07.26 454
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2016.07.26 467
Oświadczenie o uprawnieniach doc 27,0 2016.07.26 457
przedmiar_OSM_Broniewskiego_08_08_2016 pdf 89,1 2016.08.09 388
Umowa_o_roboty_budowlane_Wisniowa, Grzybowa, Broniewskiego Wzor doc 124,5 2016.07.26 441
Wykaz osób doc 34,5 2016.07.26 471
Wzór oferty na roboty budowlane doc 47,0 2016.07.26 457

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 doc 29,5 2016.08.09 414

Pobierz wszystkie dokumenty