Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.99.2016

"Odbiór stałych odpadów komunalnych odebranych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka"

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 20,2 2016.07.27 397

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_procedura_uproszczona_ODBIÓR ODPADÓW 2016 27.07.2016 doc 178,0 2016.07.27 358

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,5 2016.07.27 396
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 46,5 2016.07.27 428
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2016.07.27 447
Szczegolowy opis zamowienia 2016 odbior zal nr 1 27.07.2016 doc 202,5 2016.07.27 425
Wykaz narzędzi doc 41,0 2016.07.27 392
Wykaz usług Odpady doc 33,0 2016.07.27 413
Wzór oferty na usługi doc 42,0 2016.07.27 420
Wzór umowy Odbior - 27.07.2016 doc 128,0 2016.07.27 405

Pobierz wszystkie dokumenty