Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.99.2016

"Odbiór stałych odpadów komunalnych odebranych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka"

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 20,2 2016.07.27 332

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_procedura_uproszczona_ODBIÓR ODPADÓW 2016 27.07.2016 doc 178,0 2016.07.27 321

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,5 2016.07.27 342
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 46,5 2016.07.27 366
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 33,0 2016.07.27 383
Szczegolowy opis zamowienia 2016 odbior zal nr 1 27.07.2016 doc 202,5 2016.07.27 364
Wykaz narzędzi doc 41,0 2016.07.27 335
Wykaz usług Odpady doc 33,0 2016.07.27 350
Wzór oferty na usługi doc 42,0 2016.07.27 357
Wzór umowy Odbior - 27.07.2016 doc 128,0 2016.07.27 349

Pobierz wszystkie dokumenty