Szczegóły ogłoszenia

KA-2/095/2016

"Dostawa różnego sprzętu komputerowego ( tablety, drukarki, skanery, serwery,komputer ) dla jednostek Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 191,8 2016.11.15 246

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana ) doc 90,8 2016.11.21 202

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 370,8 2016.11.15 337

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2016.11.15 264
Formularz ofertowy_nowy doc 79,0 2016.11.21 261
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2016.11.15 250
Projekt umowy pdf 303,6 2016.11.15 266
Szczegółowy opis zamówienia_nowy doc 2140,0 2016.11.21 312

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SIWZ pdf 464,7 2016.11.21 213

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 262,1 2016.11.25 223

Pobierz wszystkie dokumenty