Szczegóły ogłoszenia

RG-Z.271.2.2017

"Budowa odcinka ul. Artyleryjskiej oraz budowy odcinka ul. Saperskiej w Ostrowi Mazowieckiej (bez zjazdów i chodników)"

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 39,1 2017.01.16 433

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 206,0 2017.01.16 424

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DokumentacjaWersjaPDF zip 2397,2 2017.01.16 523
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2017.01.16 466
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 50,0 2017.01.16 458
Projekt Artyleryjska, Saperska zip 59907,6 2017.01.16 612
Umowa_o_roboty_budowlane_Altyleryjska i Saperska doc 139,5 2017.01.16 482
Wykaz osób doc 35,0 2017.01.16 477
Wzór oferty na roboty budowlane doc 47,0 2017.01.16 473
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36,0 2017.01.16 467

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja_z_otwarcia_ofert Artyleryjska i Saperska pdf 236,6 2017.01.31 419

Pobierz wszystkie dokumenty