Szczegóły ogłoszenia

KA-2/039/2017

"Obsługa programu licencyjnego Microsoft Select Plus Academic w ramach umowy nadrzędnej o numerze S1015362"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 35,8 2017.05.17 245

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 134,5 2017.05.17 260

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.05.17 273
Formularz ofertowy doc 50,5 2017.05.17 260
Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia doc 39,5 2017.05.17 256
Projekt umowy doc 85,0 2017.05.17 260

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 115,9 2017.05.25 224

Pobierz wszystkie dokumenty