Szczegóły ogłoszenia

KA-2/052/2017

"Budowa kabli światłowodowych dla systemu monitoringu na terenie kampusu Warszawska PK ul. Warszawska 24, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 43,4 2017.06.01 304

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 75,0 2017.06.01 337

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja zip 43356,0 2017.06.01 381
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2017.06.01 410
Formularz ofertowy doc 27,7 2017.06.01 372
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,7 2017.06.01 340
Projekt umowy docx 71,0 2017.06.01 340
Wykaz osób doc 33,5 2017.06.01 343
Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2017.06.01 348
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2017.06.01 335

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,9 2017.06.14 278

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 21,2 2017.06.20 290

Pobierz wszystkie dokumenty