Szczegóły ogłoszenia

KA-2/052/2017

"Budowa kabli światłowodowych dla systemu monitoringu na terenie kampusu Warszawska PK ul. Warszawska 24, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 43,4 2017.06.01 297

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 75,0 2017.06.01 329

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja zip 43356,0 2017.06.01 373
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2017.06.01 400
Formularz ofertowy doc 27,7 2017.06.01 364
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,7 2017.06.01 330
Projekt umowy docx 71,0 2017.06.01 331
Wykaz osób doc 33,5 2017.06.01 332
Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2017.06.01 341
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2017.06.01 326

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,9 2017.06.14 273

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 21,2 2017.06.20 282

Pobierz wszystkie dokumenty