Szczegóły ogłoszenia

KA-2/050/2017

"Docieplenie i przebudowa budynku W-9 CUP (10-24) Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 wraz z przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych : wentylacji oraz kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego : Termomodernizacja i konserwacja elewacji budynku dydaktyczno - administracyjnego, bud. 10-24, ul. Warszawska 24, Kraków. "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 154,5 2017.06.19 273

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 251,0 2017.06.19 330

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz osób doc 36,5 2017.06.19 342
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2017.06.19 319
Formularz ofertowy doc 94,0 2017.06.19 320
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,0 2017.06.19 323
Projekt umowy doc 259,5 2017.06.19 328
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 111520,2 2017.06.19 395
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2017.06.19 323
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2017.06.19 332

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 64,8 2017.07.06 34

Pobierz wszystkie dokumenty