Szczegóły ogłoszenia

KA-2/057/2017

"Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 34,4 2017.06.21 218

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 71,0 2017.06.21 231

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 33,2 2017.06.21 238
Formularz ofertowy docx 35,5 2017.06.21 228
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 27,0 2017.06.21 240
Projekt umowy doc 106,0 2017.06.21 225

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2017.06.29 193

Pobierz wszystkie dokumenty