Szczegóły ogłoszenia

KA-2/103/2017

"Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej dla Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, Al. Jana Pawła II, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 69,1 2017.11.13 247

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 199,5 2017.11.13 222

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 46,5 2017.11.13 221
Harmonogram rzeczowo - finansowy xls 28,5 2017.11.13 214
Karta materiałowa pdf 302,3 2017.11.13 222
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2017.11.13 213
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,0 2017.11.13 212
Projekt umowy doc 214,0 2017.11.13 197
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WM Hala sportowa 2017.zip zip 170846,2 2017.11.13 253
Wykaz osób doc 36,0 2017.11.13 200
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2017.11.13 210
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.11.13 199

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 1505,8 2017.11.23 202

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 141,5 2017.11.28 248

Pobierz wszystkie dokumenty