Szczegóły ogłoszenia

KA-2/103/2017

"Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej dla Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, Al. Jana Pawła II, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 69,1 2017.11.13 241

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 199,5 2017.11.13 215

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 46,5 2017.11.13 215
Harmonogram rzeczowo - finansowy xls 28,5 2017.11.13 207
Karta materiałowa pdf 302,3 2017.11.13 213
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2017.11.13 205
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,0 2017.11.13 204
Projekt umowy doc 214,0 2017.11.13 191
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WM Hala sportowa 2017.zip zip 170846,2 2017.11.13 245
Wykaz osób doc 36,0 2017.11.13 193
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2017.11.13 205
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.11.13 191

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 1505,8 2017.11.23 197

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 141,5 2017.11.28 239

Pobierz wszystkie dokumenty