Szczegóły ogłoszenia

KA-2/026/2018

"Dostawa komputerów dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2018.03.16 93

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 52,2 2018.03.16 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 35,5 2018.03.16 78
Formularz ofertowy doc 54,5 2018.03.16 82
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 44,5 2018.03.16 73
Projekt umowy doc 88,5 2018.03.16 89
Załącznik do formularza ofertowego doc 42,0 2018.03.16 81

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2018.03.27 63

Pobierz wszystkie dokumenty