Szczegóły ogłoszenia

KA-2/079/2018

"Dostawa mebli biurowych dla Biblioteki Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,1 2018.06.20 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 57,5 2018.06.20 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018.06.20 33
Formularz ofertowy doc 32,7 2018.06.20 35
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 44,5 2018.06.20 37
Projekt umowy doc 89,0 2018.06.20 31
RODO-KLAUZULA INFORMACYJNA doc 32,5 2018.06.20 41
Szczególowy opis przedmiotu zamówienia doc 349,2 2018.06.20 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 21,0 2018.07.02 30

Pobierz wszystkie dokumenty