Szczegóły ogłoszenia

KA-2/109/2018

"Administrowanie i zarządzanie siecią komputerową Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej (DS.1, DS.2, DS.3, DS.4, DS.B-1) "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 59,2 2018.08.28 57

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP - zmiana doc 23,0 2018.09.03 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 201,5 2018.08.28 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,0 2018.08.28 50
Formularz ofertowy doc 55,0 2018.08.28 49
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,5 2018.08.28 46
Projekt umowy doc 115,5 2018.08.28 55
Projekt umowy - PO KOREKCIE doc 113,5 2018.09.07 51
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia doc 73,5 2018.08.28 71
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia - PO KOREKCIE doc 72,0 2018.09.07 44
Wykaz osób doc 37,5 2018.08.28 54
Wykaz usług doc 39,0 2018.08.28 53
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2018.08.28 43

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 374,5 2018.09.03 52

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i korekta SIWZ doc 34,3 2018.09.07 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2018.09.12 48

Pobierz wszystkie dokumenty