Szczegóły ogłoszenia

KA-2/143/2018

"Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne : Zakup kart uprawniających do korzystania z usług rekreacyjno - sportowych dla pracowników Politechniki Krakowskiej i ich rodzin."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne doc 103,5 2018.12.04 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 59,5 2018.12.04 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 36,5 2018.12.04 30
Projekt umowy doc 94,0 2018.12.04 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2018.12.14 23
Odpowiedź na pytania Wykonawcy pdf 2277,5 2018.12.07 31
Odpowiedź nr 2 na pytania Wykonawcy pdf 444,1 2018.12.11 23
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 246,7 2018.12.10 28

Pobierz wszystkie dokumenty