Szczegóły ogłoszenia

ZP/PN/DAG/D/W/15/14

"Zakup wraz z dostawą części wymiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej na okres 1 roku"

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 91917-2014 html 15,6 2014.04.28 247

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 58,9 2014.04.28 304

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 35,7 2014.05.07 223

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zadanie nr 1 - Załącznik nr 1 do umowy docx 15,8 2014.04.28 379
Zadanie nr 2 - Załącznik nr 1 do umowy docx 20,0 2014.04.28 398
Zadanie nr 3 - Załącznik nr 1 do umowy docx 18,6 2014.04.28 378
Zadanie nr 4 - Załącznik nr 1 do umowy docx 16,2 2014.04.28 353
Zadanie nr 5 - Załącznik nr 1 do umowy docx 19,2 2014.04.28 386
Zadanie nr 6 - Załącznik nr 1 do umowy docx 18,5 2014.04.28 379
Zadanie nr 7 - Załącznik nr 1 do umowy docx 17,3 2014.04.28 366
Zadanie nr 8 - Załącznik nr 1 do umowy docx 18,1 2014.04.28 386
Zadanie nr 9 - Załącznik nr 1 do umowy docx 17,3 2014.04.28 363
Załącznik nr 1 do SIWZ - WZÓR UMOWY doc 64,5 2014.04.28 317
Załącznik nr 2.1 do SIWZ - formularz OFERTA doc 42,5 2014.04.28 319
Załącznik nr 2.2 do SIWZ - formularz OFERTA doc 43,5 2014.04.28 319
Załącznik nr 2.3 do SIWZ - formularz OFERTA doc 43,0 2014.04.28 323
Załącznik nr 2.4 do SIWZ - formularz OFERTA doc 43,0 2014.04.28 334
Załącznik nr 2.5 do SIWZ - formularz OFERTA doc 43,5 2014.04.28 332
Załącznik nr 2.6 do SIWZ - formularz OFERTA doc 43,5 2014.04.28 307
Załącznik nr 2.7 do SIWZ - formularz OFERTA doc 42,5 2014.04.28 331
Załącznik nr 2.8 do SIWZ - formularz OFERTA doc 43,0 2014.04.28 340
Załącznik nr 2.9 do SIWZ - formularz OFERTA doc 43,0 2014.04.28 331
Załącznik nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postęp docx 17,1 2014.04.28 336
Załącznik nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia docx 16,8 2014.04.28 337
Załącznik nr 5 do SIWZ - INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej docx 18,7 2014.04.28 342

Pobierz wszystkie dokumenty