Szczegóły ogłoszenia

ZP/PN/SM/D/W/16/14

"Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użycia (2 zadania częściowe)"

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.php htm 10,2 2014.05.05 170

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.php htm 2,5 2014.05.13 154

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja SIWZ doc 25,5 2014.05.13 181

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź nr 1 do SIWZ doc 38,5 2014.05.08 203
Odpowiedź nr 2 do SIWZ doc 32,0 2014.05.08 192
Odpowiedź nr 3 do SIWZ doc 45,0 2014.05.08 202
Odpowiedź nr 4 do SIWZ doc 41,5 2014.05.13 202

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 57,3 2014.05.05 278
Załącznik nr 1 do SIWZ - WZÓR UMOWY doc 64,0 2014.05.05 250
Załącznik nr 1.1 do Umowy doc 76,0 2014.05.05 272
Załącznik nr 1.2 do Umowy doc 88,5 2014.05.05 313
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz OFERTA doc 67,5 2014.05.05 280
Załącznik nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postęp docx 17,4 2014.05.05 240
Załącznik nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia docx 17,0 2014.05.05 243
Załącznik nr 5 do SIWZ - INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej docx 18,8 2014.05.05 243

Pobierz wszystkie dokumenty