Szczegóły ogłoszenia

ZP/PN/APT/D/W/19/14

"Zakup wraz z dostawą preparatów dezynfekcyjnych na okres 2 lat"

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.php htm 11,6 2014.05.14 197

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.php htm 2,5 2014.05.21 169

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja SIWZ doc 25,5 2014.05.21 257

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź nr 1 do SIWZ doc 38,0 2014.05.21 256
Odpowiedź nr 2 do SIWZ doc 38,5 2014.05.21 287
Odpowiedź nr 3 do SIWZ doc 36,5 2014.05.21 191
Odpowiedź nr 4 do SIWZ doc 38,0 2014.05.21 222

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 57,5 2014.05.14 276
Zadanie nr 1 docx 18,5 2014.05.14 274
Zadanie nr 2 doc 58,0 2014.05.14 274
Zadanie nr 3 doc 42,0 2014.05.14 293
Zadanie nr 4 doc 59,5 2014.05.14 269
Zadanie nr 5 doc 41,5 2014.05.14 260
Załącznik nr 1 do SIWZ - WZÓR UMOWY doc 63,5 2014.05.14 265
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz OFERTA doc 88,5 2014.05.14 254
Załącznik nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postęp docx 17,4 2014.05.14 223
Załącznik nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia docx 17,0 2014.05.14 260
Załącznik nr 5 do SIWZ - INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej docx 18,8 2014.05.14 236

Pobierz wszystkie dokumenty