Szczegóły ogłoszenia

ZP/PN/APT/D/W/21/14

"Zakup i dostawa preparatów dezynfekcyjnych na okres 2 lat"

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.php htm 9,7 2014.06.03 214

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź nr 1 do SIWZ doc 36,5 2014.06.06 236
Odpowiedź nr 2 do SIWZ doc 36,0 2014.06.06 220

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 56,5 2014.06.03 274
Zadanie nr 1 docx 18,5 2014.06.03 293
Zadanie nr 2 doc 58,0 2014.06.03 337
Załącznik nr 1 do SIWZ - WZÓR UMOWY doc 63,5 2014.06.03 259
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz OFERTA doc 67,5 2014.06.03 259
Załącznik nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postęp docx 17,4 2014.06.03 292
Załącznik nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia docx 17,0 2014.06.03 286
Załącznik nr 5 do SIWZ - INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej docx 18,8 2014.06.03 246

Pobierz wszystkie dokumenty