Szczegóły ogłoszenia

ZP/PN/APT/D/W/23/14

"Zakup i dostawa leków na okres do 20.02.2015r."

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.php htm 10,4 2014.06.10 242

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.php htm 2,5 2014.06.17 204

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmodyfikowany załącznik nr 1.1 do umowy doc 67,0 2014.06.17 278

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź nr 1 do SIWZ doc 34,5 2014.06.13 263
Odpowiedź nr 2 do SIWZ doc 36,5 2014.06.17 204

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 56,6 2014.06.10 323
Załącznik nr 1 do SIWZ - WZÓR UMOWY rtf 120,6 2014.06.10 317
Załącznik nr 1.1 do umowy doc 67,0 2014.06.10 341
Załącznik nr 1.2 do umowy doc 34,5 2014.06.10 326
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz OFERTA doc 67,5 2014.06.10 311
Załącznik nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postęp docx 17,4 2014.06.10 287
Załącznik nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia docx 17,0 2014.06.10 293
Załącznik nr 5 do SIWZ - INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej docx 18,8 2014.06.10 295

Pobierz wszystkie dokumenty