Szczegóły ogłoszenia

ZP/PN/APT/D/W/23/14

"Zakup i dostawa leków na okres do 20.02.2015r."

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.php htm 10,4 2014.06.10 253

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.php htm 2,5 2014.06.17 211

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmodyfikowany załącznik nr 1.1 do umowy doc 67,0 2014.06.17 286

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź nr 1 do SIWZ doc 34,5 2014.06.13 271
Odpowiedź nr 2 do SIWZ doc 36,5 2014.06.17 215

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 56,6 2014.06.10 334
Załącznik nr 1 do SIWZ - WZÓR UMOWY rtf 120,6 2014.06.10 327
Załącznik nr 1.1 do umowy doc 67,0 2014.06.10 358
Załącznik nr 1.2 do umowy doc 34,5 2014.06.10 337
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz OFERTA doc 67,5 2014.06.10 320
Załącznik nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postęp docx 17,4 2014.06.10 299
Załącznik nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia docx 17,0 2014.06.10 305
Załącznik nr 5 do SIWZ - INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej docx 18,8 2014.06.10 307

Pobierz wszystkie dokumenty