Szczegóły ogłoszenia

ZP/PN/APT/D/W/25/14

"Zakup i dostawa nici chirurgicznych na okres 1 roku"

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.php htm 18,3 2014.06.27 202

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź nr 1 do SIWZ doc 39,5 2014.07.01 209
Odpowiedź nr 2 do SIWZ doc 37,0 2014.07.01 198
Odpowiedź nr 3 do SIWZ z modyfikacją doc 47,5 2014.07.04 207
Odpowiedź nr 4 do SIWZ z modyfikacją doc 40,5 2014.07.08 210
Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ - WZÓR UMOWY rtf 124,8 2014.07.08 195
ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 do umowy do zadania nr 14 doc 33,0 2014.07.04 191
ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 do umowy do zadania nr 4 doc 41,5 2014.07.04 193

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 59,2 2014.06.27 270
Załącznik nr 1 do SIWZ - WZÓR UMOWY rtf 124,4 2014.06.27 243
Załącznik nr 1.1 do umowy doc 61,5 2014.06.27 267
Załącznik nr 1.10 do umowy doc 38,5 2014.06.27 247
Załącznik nr 1.11 do umowy doc 38,0 2014.06.27 244
Załącznik nr 1.12 do umowy doc 36,5 2014.06.27 257
Załącznik nr 1.13 do umowy doc 33,0 2014.06.27 255
Załącznik nr 1.14 do umowy doc 33,0 2014.06.27 261
Załącznik nr 1.15 do umowy doc 33,0 2014.06.27 259
Załącznik nr 1.2 do umowy doc 44,5 2014.06.27 260
Załącznik nr 1.3 do umowy doc 43,5 2014.06.27 253
Załącznik nr 1.4 do umowy doc 41,5 2014.06.27 264
Załącznik nr 1.5 do umowy doc 41,5 2014.06.27 260
Załącznik nr 1.6 do umowy doc 59,0 2014.06.27 267
Załącznik nr 1.7 do umowy doc 34,0 2014.06.27 255
Załącznik nr 1.8 do umowy doc 40,0 2014.06.27 257
Załącznik nr 1.9 do umowy doc 36,0 2014.06.27 256
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz OFERTA doc 146,5 2014.06.27 263
Załącznik nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postęp docx 17,4 2014.06.27 258
Załącznik nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia docx 17,0 2014.06.27 248
Załącznik nr 5 do SIWZ - INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej docx 18,8 2014.06.27 259

Pobierz wszystkie dokumenty