Szczegóły ogłoszenia

NA/P/184/2014

"Dostawa oraz wykonanie instalacji klimatyzatorów w pomieszczeniach nr 348, 349 i 357A w budynku L-29 dla potrzeb Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 13,2 2014.07.31 362

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 156,5 2014.07.31 406

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja p.poż pdf 313,9 2014.07.31 473
Opis przedmiotu zamówienia rar 678,7 2014.07.31 490
Wykaz osób doc 72,5 2014.07.31 462
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2014.07.31 441
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2014.07.31 470
Wzór umowy na roboty budowlane doc 141,5 2014.07.31 481

Pobierz wszystkie dokumenty