Szczegóły ogłoszenia

NA/P/184/2014

"Dostawa oraz wykonanie instalacji klimatyzatorów w pomieszczeniach nr 348, 349 i 357A w budynku L-29 dla potrzeb Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 13,2 2014.07.31 372

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 156,5 2014.07.31 414

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja p.poż pdf 313,9 2014.07.31 485
Opis przedmiotu zamówienia rar 678,7 2014.07.31 501
Wykaz osób doc 72,5 2014.07.31 473
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2014.07.31 450
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2014.07.31 484
Wzór umowy na roboty budowlane doc 141,5 2014.07.31 492

Pobierz wszystkie dokumenty