Szczegóły ogłoszenia

NA/P/184/2014

"Dostawa oraz wykonanie instalacji klimatyzatorów w pomieszczeniach nr 348, 349 i 357A w budynku L-29 dla potrzeb Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 13,2 2014.07.31 376

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 156,5 2014.07.31 421

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja p.poż pdf 313,9 2014.07.31 489
Opis przedmiotu zamówienia rar 678,7 2014.07.31 505
Wykaz osób doc 72,5 2014.07.31 477
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2014.07.31 454
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2014.07.31 488
Wzór umowy na roboty budowlane doc 141,5 2014.07.31 496

Pobierz wszystkie dokumenty