Szczegóły ogłoszenia

NA/P/184/2014

"Dostawa oraz wykonanie instalacji klimatyzatorów w pomieszczeniach nr 348, 349 i 357A w budynku L-29 dla potrzeb Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 13,2 2014.07.31 369

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 156,5 2014.07.31 410

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja p.poż pdf 313,9 2014.07.31 482
Opis przedmiotu zamówienia rar 678,7 2014.07.31 497
Wykaz osób doc 72,5 2014.07.31 469
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2014.07.31 446
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2014.07.31 480
Wzór umowy na roboty budowlane doc 141,5 2014.07.31 488

Pobierz wszystkie dokumenty