Szczegóły ogłoszenia

NA/P/213/2014

"Przebudowa pomieszczeń w budynku L-29 na laboratoria badań zmęczeniowych i badań uszczelnień dla potrzeb Katedry Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji WBMiL Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 220,2 2014.09.04 470

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 175,5 2014.09.04 571

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy - zał. nr 2 do wzoru umowy doc 55,0 2014.09.04 606
Instrukcja p.poż. pdf 313,7 2014.09.04 632
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 2296,0 2014.09.04 625
Wykaz osób doc 36,0 2014.09.04 594
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2014.09.04 590
Wykaz usług doc 34,5 2014.09.04 633
Wzór oferty na roboty budowlane doc 63,0 2014.09.04 586
Wzór umowy doc 209,5 2014.09.04 591
Zakres projektu - zał. nr 1 do wzoru umowy doc 78,0 2014.09.04 596

Pobierz wszystkie dokumenty