Szczegóły ogłoszenia

ZU-2710-20/14

"Dostawa kruszyw do naprawy dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Trzebież"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 26,7 2014.11.20 500

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 71,1 2014.11.20 397

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 29,3 2014.11.20 514
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 25,6 2014.11.20 449
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 26,7 2014.11.20 459
Szczegółowy opis zamówienia doc 23,9 2014.11.20 460
Wzór oferty na dostawy doc 27,2 2014.11.20 434
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 30,0 2014.11.20 452

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie ZU27102014 docx 20,4 2014.12.01 415

Pobierz wszystkie dokumenty