Szczegóły ogłoszenia

ZU-2710-20/14

"Dostawa kruszyw do naprawy dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Trzebież"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 26,7 2014.11.20 491

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 71,1 2014.11.20 390

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 29,3 2014.11.20 505
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 25,6 2014.11.20 442
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 26,7 2014.11.20 454
Szczegółowy opis zamówienia doc 23,9 2014.11.20 451
Wzór oferty na dostawy doc 27,2 2014.11.20 425
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 30,0 2014.11.20 443

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie ZU27102014 docx 20,4 2014.12.01 408

Pobierz wszystkie dokumenty