Szczegóły ogłoszenia

ZP/PN/DAG/D/W/37/14

"Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla potrzeb Kuchni Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką "

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.php htm 12,2 2014.12.29 241

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 57,5 2014.12.29 357
Załącznik nr 1 do umowy xls 78,5 2014.12.29 368
Załącznik nr 1.1 do SIWZ - WZÓR UMOWY rtf 125,4 2014.12.29 321
Załącznik nr 1.2 do SIWZ - WZÓR UMOWY rtf 130,1 2014.12.29 346
Załącznik nr 1.3 do SIWZ - WZÓR UMOWY rtf 123,8 2014.12.29 359
Załącznik nr 1.4 do SIWZ - WZÓR UMOWY rtf 129,5 2014.12.29 356
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz OFERTA doc 89,0 2014.12.29 369
Załącznik nr 2 do umowy xls 79,0 2014.12.29 374
Załącznik nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postęp docx 17,3 2014.12.29 356
Załącznik nr 3 do umowy xls 67,0 2014.12.29 343
Załącznik nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia docx 17,0 2014.12.29 355
Załącznik nr 4 do umowy xls 132,0 2014.12.29 366
Załącznik nr 5 do SIWZ - INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej docx 18,7 2014.12.29 351
Załącznik nr 5 do umowy xls 52,5 2014.12.29 382

Pobierz wszystkie dokumenty