Szczegóły ogłoszenia

ZP/PN/SM/D/W/35/14

"Zakup wraz z dostawą aparatury medycznej"

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 265669-2014 html 15,7 2014.12.30 272

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3521-2015 html 1,8 2015.01.12 225

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 57,6 2014.12.30 369

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5303-2015 html 1,8 2015.01.14 190

Zapytania do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZADANIE NR 1 - Załącznik nr 1 do umowy doc 64,5 2014.12.30 396
ZADANIE NR 2 - Załącznik nr 1 do umowy doc 54,0 2014.12.30 404
ZADANIE NR 3 - Załącznik nr 1 do umowy doc 57,5 2014.12.30 393
ZADANIE NR 4 - Załącznik nr 1 do umowy doc 46,5 2014.12.30 392
ZADANIE NR 5 - Załącznik nr 1 do umowy doc 74,0 2014.12.30 418
ZADANIE NR 6 - Załącznik nr 1 do umowy doc 60,5 2014.12.30 389
ZADANIE NR 7 - Załącznik nr 1 do umowy doc 173,0 2014.12.30 386
ZADANIE NR 8 - Załącznik nr 1 do umowy doc 154,0 2014.12.30 384
Załącznik nr 1 do SIWZ - WZÓR UMOWY doc 59,5 2014.12.30 360
Załącznik nr 2.1 do SIWZ - formularz OFERTA doc 43,0 2014.12.30 295
Załącznik nr 2.2 do SIWZ - formularz OFERTA doc 43,5 2014.12.30 361
Załącznik nr 2.3 do SIWZ - formularz OFERTA doc 43,5 2014.12.30 361
Załącznik nr 2.4 do SIWZ - formularz OFERTA doc 43,0 2014.12.30 352
Załącznik nr 2.5 do SIWZ - formularz OFERTA doc 43,5 2014.12.30 353
Załącznik nr 2.6 do SIWZ - formularz OFERTA doc 43,0 2014.12.30 361
Załącznik nr 2.7 do SIWZ - formularz OFERTA doc 43,5 2014.12.30 356
Załącznik nr 2.8 do SIWZ - formularz OFERTA doc 43,5 2014.12.30 370
Załącznik nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postęp docx 17,1 2014.12.30 358
Załącznik nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia docx 16,7 2014.12.30 352
Załącznik nr 5 do SIWZ - INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej docx 18,8 2014.12.30 351

Pobierz wszystkie dokumenty