Szczegóły ogłoszenia

ZP/PN/SM/D/W/35/14

"Zakup wraz z dostawą aparatury medycznej"

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 265669-2014 html 15,7 2014.12.30 248

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3521-2015 html 1,8 2015.01.12 204

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 57,6 2014.12.30 356

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5303-2015 html 1,8 2015.01.14 171

Zapytania do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZADANIE NR 1 - Załącznik nr 1 do umowy doc 64,5 2014.12.30 373
ZADANIE NR 2 - Załącznik nr 1 do umowy doc 54,0 2014.12.30 383
ZADANIE NR 3 - Załącznik nr 1 do umowy doc 57,5 2014.12.30 371
ZADANIE NR 4 - Załącznik nr 1 do umowy doc 46,5 2014.12.30 375
ZADANIE NR 5 - Załącznik nr 1 do umowy doc 74,0 2014.12.30 397
ZADANIE NR 6 - Załącznik nr 1 do umowy doc 60,5 2014.12.30 368
ZADANIE NR 7 - Załącznik nr 1 do umowy doc 173,0 2014.12.30 364
ZADANIE NR 8 - Załącznik nr 1 do umowy doc 154,0 2014.12.30 363
Załącznik nr 1 do SIWZ - WZÓR UMOWY doc 59,5 2014.12.30 338
Załącznik nr 2.1 do SIWZ - formularz OFERTA doc 43,0 2014.12.30 273
Załącznik nr 2.2 do SIWZ - formularz OFERTA doc 43,5 2014.12.30 340
Załącznik nr 2.3 do SIWZ - formularz OFERTA doc 43,5 2014.12.30 334
Załącznik nr 2.4 do SIWZ - formularz OFERTA doc 43,0 2014.12.30 330
Załącznik nr 2.5 do SIWZ - formularz OFERTA doc 43,5 2014.12.30 329
Załącznik nr 2.6 do SIWZ - formularz OFERTA doc 43,0 2014.12.30 338
Załącznik nr 2.7 do SIWZ - formularz OFERTA doc 43,5 2014.12.30 332
Załącznik nr 2.8 do SIWZ - formularz OFERTA doc 43,5 2014.12.30 345
Załącznik nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postęp docx 17,1 2014.12.30 335
Załącznik nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia docx 16,7 2014.12.30 332
Załącznik nr 5 do SIWZ - INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej docx 18,8 2014.12.30 326

Pobierz wszystkie dokumenty