Szczegóły ogłoszenia

ZP/PN/DAG/RB/I/4/14

"Wykonanie n/w robót budowlanych: a) Zadanie nr 1 - Przebudowa pomieszczeń budynku Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na pomieszczenia Banku Mleka, b) Zadanie nr 2 - Wykonanie alternatywnej instalacji chłodu oraz wentylacji na Oddziale Neonatologicznym - boks R Pododdziału Patologii Noworodków - pomieszczeń budynku Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. "

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 8277-2015 html 15,0 2015.01.20 350

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14423-2015 html 1,8 2015.02.03 243

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 328,4 2015.01.20 493

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
III ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21497-2015 html 1,8 2015.02.17 175
Zmiana terminu składania ofert docx 288,1 2015.02.03 325

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ ze zmianą terminu składania ofert docx 298,3 2015.02.17 244

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 PROJ. BUD. - zadanie 1 pdf 10948,7 2015.01.20 686
1 PROJ. BUDOWLANY - zadanie 2 pdf 8370,5 2015.01.20 573
10 PROJ. BUD. WYK. - zadanie 2 pdf 2590,4 2015.01.20 480
10 PROJ. WYK. - zadanie 1 PDF 4193,9 2015.01.20 403
11 PROJ. BUD. WYK. - zadanie 2 PDF 7331,0 2015.01.20 444
11 PROJ. WYK. - zadanie 1 pdf 5320,0 2015.01.20 523
12 PROJ. BUD. WYK. - zadanie 2 pdf 436,4 2015.01.20 435
12 PROJ. WYK. - zadanie 1 PDF 3302,9 2015.01.20 458
13 PROJ. BUD. WYK. - zadanie 2 PDF 2813,6 2015.01.20 439
13 PROJ. WYK. - zadanie 1 pdf 602,2 2015.01.20 448
14 PROJ. WYK. - zadanie 1 pdf 1033,9 2015.01.20 467
14 STWIOR SANIT. - zadanie 2 pdf 3343,3 2015.01.20 454
15 PROJ. WYK. - zadanie 1 PDF 4287,8 2015.01.20 464
15 STWIOR ELEKTR. - zadanie 2 pdf 6330,0 2015.01.20 448
16 PROJ. WYK. - zadanie 1 pdf 474,6 2015.01.20 445
16 STWIOR BUD. - zadanie 2 pdf 8799,6 2015.01.20 454
17 PRZEDMIAR SANIT. - zadanie 2 pdf 1747,0 2015.01.20 506
17 STWIOR BUD. - zadanie 1 pdf 8870,9 2015.01.20 441
18 PRZEDMIAR ELEKTR. - zadanie 2 pdf 1147,7 2015.01.20 481
18 STWIOR WENT. - zadanie 1 pdf 2326,3 2015.01.20 454
19 PRZEDMIAR BUD. - zadanie 2 pdf 378,7 2015.01.20 464
19 STWIOR ELEKTR. - zadanie 1 pdf 6670,1 2015.01.20 450
2 PROJ. BUD. - zadanie 1 PDF 3705,2 2015.01.20 475
2 PROJ. BUDOWLANY - zadanie 2 pdf 1967,8 2015.01.20 449
20 PRZEDMIAR BUD. - zadanie 1 pdf 1852,2 2015.01.20 496
21 PRZEDMIAR WENT. - zadanie 1 pdf 379,3 2015.01.20 481
22 PRZEDMIAR ELEKTR. - zadanie 1 pdf 1362,3 2015.01.20 474
3 PROJ. BUD. - zadanie 1 pdf 137,6 2015.01.20 436
3 PROJ. BUDOWLANY - zadanie 2 pdf 2344,3 2015.01.20 457
4 PROJ. BUD. - zadanie 1 PDF 3945,2 2015.01.20 443
4 PROJ. BUDOWLANY- zadanie 2 PDF 8707,5 2015.01.20 457
5 PROJ. BUD. - zadanie 1 pdf 1027,9 2015.01.20 485
5 PROJ. BUDOWLANY - zadanie 2 pdf 370,6 2015.01.20 423
6 PROJ. BUD. - zadanie 1 PDF 4684,3 2015.01.20 400
6 PROJ. BUDOWLANY - zadanie 2 PDF 3163,0 2015.01.20 424
7 PROJ. BUD. - zadanie 1 pdf 445,5 2015.01.20 407
7 PROJ. BUDOWLANY - zadanie 2 pdf 386,3 2015.01.20 425
8 PROJ. BUD. - zadanie 1 pdf 1027,6 2015.01.20 432
8 PROJ. BUD. WYK. - zadanie 2 pdf 5539,2 2015.01.20 557
9 PROJ. BUD. WYK. - zadanie 2 pdf 2200,1 2015.01.20 446
9 PROJ. WYK. - zadanie 1 pdf 7271,6 2015.01.20 527
II ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18317-2015 html 1,8 2015.02.11 220
II zmiana terminu składania ofert - 11.02.2015 docx 288,3 2015.02.11 219
Załącznik nr 1A do SIWZ - WZÓR UMOWY do zadania nr 1 doc 204,0 2015.01.20 453
Załącznik nr 1B do SIWZ - WZÓR UMOWY do zadania nr 2 doc 204,0 2015.01.20 436
Załącznik nr 2A do SIWZ - formularz OFERTA docx 289,3 2015.01.20 440
Załącznik nr 2B do SIWZ - formularz OFERTA docx 289,2 2015.01.20 456
Załącznik nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postęp docx 287,2 2015.01.20 429
Załącznik nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia docx 286,5 2015.01.20 441
Załącznik nr 5 do SIWZ - INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej - docx 287,8 2015.01.20 429
Załącznik nr 6A do SIWZ - Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach docx 288,1 2015.01.20 446
Załącznik nr 6B do SIWZ - Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach docx 288,3 2015.01.20 440

Pobierz wszystkie dokumenty