Szczegóły ogłoszenia

ZP/PN/DAG/RB/I/4/14

"Wykonanie n/w robót budowlanych: a) Zadanie nr 1 - Przebudowa pomieszczeń budynku Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na pomieszczenia Banku Mleka, b) Zadanie nr 2 - Wykonanie alternatywnej instalacji chłodu oraz wentylacji na Oddziale Neonatologicznym - boks R Pododdziału Patologii Noworodków - pomieszczeń budynku Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. "

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 8277-2015 html 15,0 2015.01.20 370

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14423-2015 html 1,8 2015.02.03 265

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 328,4 2015.01.20 505

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
III ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21497-2015 html 1,8 2015.02.17 195
Zmiana terminu składania ofert docx 288,1 2015.02.03 341

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ ze zmianą terminu składania ofert docx 298,3 2015.02.17 263

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 PROJ. BUD. - zadanie 1 pdf 10948,7 2015.01.20 712
1 PROJ. BUDOWLANY - zadanie 2 pdf 8370,5 2015.01.20 593
10 PROJ. BUD. WYK. - zadanie 2 pdf 2590,4 2015.01.20 502
10 PROJ. WYK. - zadanie 1 PDF 4193,9 2015.01.20 420
11 PROJ. BUD. WYK. - zadanie 2 PDF 7331,0 2015.01.20 465
11 PROJ. WYK. - zadanie 1 pdf 5320,0 2015.01.20 543
12 PROJ. BUD. WYK. - zadanie 2 pdf 436,4 2015.01.20 455
12 PROJ. WYK. - zadanie 1 PDF 3302,9 2015.01.20 476
13 PROJ. BUD. WYK. - zadanie 2 PDF 2813,6 2015.01.20 459
13 PROJ. WYK. - zadanie 1 pdf 602,2 2015.01.20 466
14 PROJ. WYK. - zadanie 1 pdf 1033,9 2015.01.20 488
14 STWIOR SANIT. - zadanie 2 pdf 3343,3 2015.01.20 474
15 PROJ. WYK. - zadanie 1 PDF 4287,8 2015.01.20 487
15 STWIOR ELEKTR. - zadanie 2 pdf 6330,0 2015.01.20 470
16 PROJ. WYK. - zadanie 1 pdf 474,6 2015.01.20 466
16 STWIOR BUD. - zadanie 2 pdf 8799,6 2015.01.20 473
17 PRZEDMIAR SANIT. - zadanie 2 pdf 1747,0 2015.01.20 530
17 STWIOR BUD. - zadanie 1 pdf 8870,9 2015.01.20 462
18 PRZEDMIAR ELEKTR. - zadanie 2 pdf 1147,7 2015.01.20 498
18 STWIOR WENT. - zadanie 1 pdf 2326,3 2015.01.20 474
19 PRZEDMIAR BUD. - zadanie 2 pdf 378,7 2015.01.20 482
19 STWIOR ELEKTR. - zadanie 1 pdf 6670,1 2015.01.20 467
2 PROJ. BUD. - zadanie 1 PDF 3705,2 2015.01.20 497
2 PROJ. BUDOWLANY - zadanie 2 pdf 1967,8 2015.01.20 468
20 PRZEDMIAR BUD. - zadanie 1 pdf 1852,2 2015.01.20 512
21 PRZEDMIAR WENT. - zadanie 1 pdf 379,3 2015.01.20 501
22 PRZEDMIAR ELEKTR. - zadanie 1 pdf 1362,3 2015.01.20 495
3 PROJ. BUD. - zadanie 1 pdf 137,6 2015.01.20 453
3 PROJ. BUDOWLANY - zadanie 2 pdf 2344,3 2015.01.20 477
4 PROJ. BUD. - zadanie 1 PDF 3945,2 2015.01.20 460
4 PROJ. BUDOWLANY- zadanie 2 PDF 8707,5 2015.01.20 473
5 PROJ. BUD. - zadanie 1 pdf 1027,9 2015.01.20 501
5 PROJ. BUDOWLANY - zadanie 2 pdf 370,6 2015.01.20 442
6 PROJ. BUD. - zadanie 1 PDF 4684,3 2015.01.20 417
6 PROJ. BUDOWLANY - zadanie 2 PDF 3163,0 2015.01.20 444
7 PROJ. BUD. - zadanie 1 pdf 445,5 2015.01.20 425
7 PROJ. BUDOWLANY - zadanie 2 pdf 386,3 2015.01.20 442
8 PROJ. BUD. - zadanie 1 pdf 1027,6 2015.01.20 450
8 PROJ. BUD. WYK. - zadanie 2 pdf 5539,2 2015.01.20 575
9 PROJ. BUD. WYK. - zadanie 2 pdf 2200,1 2015.01.20 465
9 PROJ. WYK. - zadanie 1 pdf 7271,6 2015.01.20 542
II ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18317-2015 html 1,8 2015.02.11 239
II zmiana terminu składania ofert - 11.02.2015 docx 288,3 2015.02.11 238
Załącznik nr 1A do SIWZ - WZÓR UMOWY do zadania nr 1 doc 204,0 2015.01.20 470
Załącznik nr 1B do SIWZ - WZÓR UMOWY do zadania nr 2 doc 204,0 2015.01.20 448
Załącznik nr 2A do SIWZ - formularz OFERTA docx 289,3 2015.01.20 451
Załącznik nr 2B do SIWZ - formularz OFERTA docx 289,2 2015.01.20 468
Załącznik nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postęp docx 287,2 2015.01.20 441
Załącznik nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia docx 286,5 2015.01.20 453
Załącznik nr 5 do SIWZ - INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej - docx 287,8 2015.01.20 441
Załącznik nr 6A do SIWZ - Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach docx 288,1 2015.01.20 458
Załącznik nr 6B do SIWZ - Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach docx 288,3 2015.01.20 452

Pobierz wszystkie dokumenty