Szczegóły ogłoszenia

ZP/PN/SM/D/W/2/15

"Zakup i dostawa aparatury medycznej"

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2015-035116-F02-PL pdf 192,0 2015.03.13 442

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2015-050664-F14-PL pdf 75,3 2015.04.16 264

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 327,7 2015.03.18 473

Zapytania do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZADANIE NR 1 - Załącznik nr 1 do umowy doc 172,0 2015.03.18 532
ZADANIE NR 10 - Załącznik nr 1 do umowy doc 151,0 2015.03.18 479
ZADANIE NR 11 - Załącznik nr 1 do umowy doc 149,0 2015.03.18 521
ZADANIE NR 12 - Załącznik nr 1 do umowy doc 158,0 2015.03.18 470
ZADANIE NR 2 - Załącznik nr 1 do umowy doc 156,5 2015.03.18 513
ZADANIE NR 3 - Załącznik nr 1 do umowy doc 214,5 2015.03.18 495
ZADANIE NR 4 - Załącznik nr 1 do umowy doc 164,5 2015.03.18 493
ZADANIE NR 5 - Załącznik nr 1 do umowy doc 148,0 2015.03.18 482
ZADANIE NR 6 - Załącznik nr 1 do umowy doc 212,0 2015.03.18 495
ZADANIE NR 7 - Załącznik nr 1 do umowy doc 205,5 2015.03.18 489
ZADANIE NR 8 - Załącznik nr 1 do umowy doc 207,5 2015.03.18 477
ZADANIE NR 9 - Załącznik nr 1 do umowy doc 162,5 2015.03.18 494
Załącznik nr 1 do SIWZ - WZÓR UMOWY doc 240,0 2015.03.18 485
Załącznik nr 2-1 do SIWZ - formularz OFERTA do zadania nr 1 doc 223,0 2015.03.18 498
Załącznik nr 2-10 do SIWZ - formularz OFERTA do zadania nr 10 doc 223,0 2015.03.18 478
Załącznik nr 2-11 do SIWZ - formularz OFERTA do zadania nr 11 doc 222,5 2015.03.18 473
Załącznik nr 2-12 do SIWZ - formularz OFERTA do zadania nr 12 doc 222,5 2015.03.18 458
Załącznik nr 2-2 do SIWZ - formularz OFERTA do zadania nr 2 doc 222,5 2015.03.18 458
Załącznik nr 2-3 do SIWZ - formularz OFERTA do zadania nr 3 doc 222,5 2015.03.18 457
Załącznik nr 2-4 do SIWZ - formularz OFERTA do zadania nr 4 doc 223,0 2015.03.18 482
Załącznik nr 2-5 do SIWZ - formularz OFERTA do zadania nr 5 doc 222,5 2015.03.18 453
Załącznik nr 2-6 do SIWZ - formularz OFERTA do zadania nr 6 doc 222,5 2015.03.18 454
Załącznik nr 2-7 do SIWZ - formularz OFERTA do zadania nr 7 doc 223,0 2015.03.18 497
Załącznik nr 2-8 do SIWZ - formularz OFERTA do zadania nr 8 doc 223,0 2015.03.18 455
Załącznik nr 2-9 do SIWZ - formularz OFERTA do zadania nr 9 doc 223,0 2015.03.18 470
Załącznik nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postęp docx 287,1 2015.03.18 464
Załącznik nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia docx 286,4 2015.03.18 461
Załącznik nr 5 do SIWZ - INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej - docx 287,3 2015.03.18 485

Pobierz wszystkie dokumenty