Szczegóły ogłoszenia

NA/P/307/2015

"Remont częściowy dachu na budynku S oraz malowanie zewnętrznej konstrukcji stalowej i uszczelnianie parapetów na budynku P PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,9 2015.09.18 423

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 168,5 2015.09.18 426

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.09.18 519
Szczegółowy opis przedmiotu zam. - zał. nr 2 zip 853,0 2015.09.18 506
Wykaz osób doc 67,0 2015.09.18 492
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.09.18 500
Wzór oferty na roboty budowlane doc 66,0 2015.09.18 498
Wzór umowy na roboty budowlane doc 204,5 2015.09.18 494

Pobierz wszystkie dokumenty