Szczegóły ogłoszenia

NA/P/307/2015

"Remont częściowy dachu na budynku S oraz malowanie zewnętrznej konstrukcji stalowej i uszczelnianie parapetów na budynku P PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,9 2015.09.18 390

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 168,5 2015.09.18 400

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.09.18 485
Szczegółowy opis przedmiotu zam. - zał. nr 2 zip 853,0 2015.09.18 474
Wykaz osób doc 67,0 2015.09.18 457
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.09.18 468
Wzór oferty na roboty budowlane doc 66,0 2015.09.18 463
Wzór umowy na roboty budowlane doc 204,5 2015.09.18 461

Pobierz wszystkie dokumenty