Szczegóły ogłoszenia

NA/P/307/2015

"Remont częściowy dachu na budynku S oraz malowanie zewnętrznej konstrukcji stalowej i uszczelnianie parapetów na budynku P PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,9 2015.09.18 402

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 168,5 2015.09.18 409

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.09.18 493
Szczegółowy opis przedmiotu zam. - zał. nr 2 zip 853,0 2015.09.18 483
Wykaz osób doc 67,0 2015.09.18 468
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.09.18 478
Wzór oferty na roboty budowlane doc 66,0 2015.09.18 475
Wzór umowy na roboty budowlane doc 204,5 2015.09.18 472

Pobierz wszystkie dokumenty