Szczegóły ogłoszenia

NA/P/307/2015

"Remont częściowy dachu na budynku S oraz malowanie zewnętrznej konstrukcji stalowej i uszczelnianie parapetów na budynku P PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,9 2015.09.18 412

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 168,5 2015.09.18 416

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.09.18 508
Szczegółowy opis przedmiotu zam. - zał. nr 2 zip 853,0 2015.09.18 495
Wykaz osób doc 67,0 2015.09.18 480
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.09.18 488
Wzór oferty na roboty budowlane doc 66,0 2015.09.18 486
Wzór umowy na roboty budowlane doc 204,5 2015.09.18 483

Pobierz wszystkie dokumenty